M10

Dung lượng 50 MB
Giá cước 10.000 đ/tháng
Cú pháp DA7 M10 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói

M25

Dung lượng 150 MB
Giá cước 25.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA7 M25 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Chú thích


M50

Dung lượng 450 MB
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA7 M50 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Chú thích


M120

Dung lượng 8.8 GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA7 M120 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50Kb
Chú thích


M200

Dung lượng 16.5 GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA7 M200 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích


M90

Dung lượng 5.5 GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA7 M90 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50Kb
Chú thích