C90

Dung lượng 60 GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA7 C90 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

  • 2GB/ ngày
  • 50 phút ngoại mạng Gọi nội mạng miễn phí tất cả cuộc gọi <20p Ưu đãi dành riêng cho sim C90

C90N

Dung lượng 120 GB
Giá cước 90.000đ / 60 ngày
Cú pháp DA7 C90N gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích